Ondřej Dušek

[Tuetschekova stránka]

Sbírka textů

Tady jsou k dispozici všemožné práce, které jsem napsal během svého studia. Některé z nich nejsou v úplně finální formě, proto nemůžu ručit za překlepy a chyby. Snad budou ale přesto někomu k užitku.

Kdybyste chtěli některý text použít jako zdroj informací nebo inspirace pro vlastní práce, uveďte ho v seznamu literatury nebo citací. Před použitím za jiným účelem se se mnou, prosím, domluvte předem e-mailem.

 • Deep automatic analysis of English (2010) – PDF (1.5 M)
  Diplomová práce, matematická lingvistika na MFF UK
  Návrh a experimenty s nástrojem pro automatické rozlišení významu slov a značkování sémantických rolí na bázi strojového učení.
 • Die Entstehung des Schlagers und der popluären Musik (2010) – PDF (95 K)
  Referát, Problematika vzniku moderního umění na FF UK
 • Stil in den Streitschriften von Lessing und Heine: Ein Vergleich (2010) – PDF (195 K)
  Seminární práce, Stilistik und Rhetorik na FF UK
 • Politická poezie 60. let v SRN (2010) – PDF (58 K)
  Referát, Nová levice na FSV UK
 • Zur Bearbeitung von 200 Lemmata für das Große Deutsch-Tschechische akademische Wörterbuch (2010) – PDF (195 K)
  Seminární práce, Lexikologie na FF UK
 • Zur Wahl des Artikels im Bezug auf den Gesichtspunkt des Sprechers (2009) – PDF (87 K)
  Seminární práce, Morfologie na FF UK
 • Die sozialen Fragen in Heines Englischen Fragmenten (2009) – PDF (123 K)
  Seminární práce, Německá literatura na FF UK
 • Určování koreferencí (2009) – PDF (321 K)
  Seminární práce, Úvod do strojového učení na MFF UK
 • Emanuel Rádl – Válka Čechů s Němci (2008) – PDF (121 K)
  Seminární práce, Česká literatura v německém kontextu na FF UK
 • BashCommander (2007) – PDF (730 K)
  Bakalářská práce, informatika na MFF UK
  Popis možnosti zkombinovat souborový manažer a příkazový shell na bázi unixového Bashe. V případě zájmu můžu poskytnout i samotný program.