Otázky k lekci č. 1: Internetworking

Jaké jsou důvody pro internetworking?

Charakterizujte opakovač, most, přepínač, směrovač a bránu, popište rozdíly mezi nimi

Charakterizujte rozbočovač, L3 switch, L4 switch a L7 switch, popište rozdíly mezi nimi

Charakterizujte obecné vlastnosti opakovačů, jejich přednosti a nevýhody

Opakovače v 10 Mbps Ethernetu

Charakterizujte výhody a nevýhody propojení na linkové vrstvě, včetně vlivu broadcastu a kolizí

Jak funguje propojení na úrovni linkové vrstvy (forwarding, filtering, viditelnost uzlů)

Princip zpětného učení - jak funguje, kde se používá, jaké jsou překážky pro jeho fungování

Source routing - jak funguje, kde se používá

Vyhrazená a sdílená přenosová kapacita v LAN - charakterizujte rozdíl mezi nimi, naznačte způsob dosažení vyhrazené kapacity

Jaký je rozdíl mezi mostem (bridge) a přepínačem (switch)?

K čemu slouží a jak funguje segmentace (a mikrosegmentace) v LAN?

Jaké jsou možnosti pro zvyšování propustnosti sítí LAN? (včetně izolace serverů)

Rozdíl mezi technikami store&forward a cut-through u přepínačů, jeho důsledky

Nevýhody a omezení přepínačů

Broadcast storm - o co jde, jak vzniká a jak lze řešit a předcházet

Pravidlo 80:20 a jeho platnost v současných sítích LAN

Sítě VLAN - jejich podstata, smysl a využití

Sítě VLAN - jejich implementace

Jak funguje distribuované směrování v LAN?

Charakterizujte L3 switching. V čem se liší od směrování?

Charakterizujte L4 a L7 switching. K čemu slouží a jak funguje?

Jaké jsou možnosti propojování různých segmentů na úrovni linkové vrstvy (např. Ethernetu a Token Ringu)?

K čemu slouží brouter a technika tunelování?

~Firewally

Jaký je rozdíl mezi DIX Ethernetem a IEEE 802.3? V čem se tento rozdíl projevuje ještě dnes?

Ethernetové adresy, jejich vnitřní struktura, EUI-48 a EUI-64

Struktura ethernetových rámců a jejich varianty

Ethernet ve verzi 10Base5 - vlastnosti, kabeláž, výhody a nevýhody

Ethernet ve verzi 10Base2 - vlastnosti, kabeláž, výhody a nevýhody

Důsledky koaxiální kabeláže a kroucené dvoulinky na Ethernet a jeho topologii, přednosti a nevýhody

Princip strukturované kabeláže, systém EAD

Ethernet ve verzi 10BaseT - vlastnosti, kabeláž, výhody a nevýhody

~Optický ethernet

Historie stomegabitového Ethernetu, verze se změnami a beze změn

Jak je řešena fyzická vrstva 100BaseT?

Opakovače v 100 BaseT

Plně duplexní ethernet - předpoklady, výhody a nevýhody

Gigabitový Ethernet a způsob, jakým zvyšuje svůj dosah

Desetigigabitový Ethernet a jeho dosah

Iso-Ethernet a jeho princip

Power over Ethernet - základní principy

Ethernet in the First Mile - podstata a varianty

Metro Ethernet - cíle a záměry

Jaký je vztah mezi bezdrátovým Ethernetem, WLAN, RLAN, HiPERLAN, IEEE 802.11 a Wi-Fi?

Standard IEEE 802.11 (bez přípony!!), jeho řešení fyzické vrstvy

Architektura IEEE 802.11, režimy infrastruktury a ad-hoc

Buňky a sítě v IEEE 802.11 (BSS, ESS, BSSID, SSID)

Bezdrátové distribuční systémy v IEEE 802.11 (WDS, repeating WDS)

Funkce DS v IEEE 802.11

MAC rámce a MAC adresy v IEEE 802.11

Power management a beacon rámce v sítích IEEE 802.11

Doby SIFS, PIFS a DIFS v řídících metodách IEE 802.11 - k čemu slouží?

Fungování přístupové metody DCF CSMA/CA, se zohledněním doby DIFS

Fungování přístupové metody DCF CSMA/CA s RTS/CTS, se zohledněním doby DIFS a SIFS

Fungování přístupové metody PCF, se zohlednění dob SIFS a PIFS

Řešení fyzické vrstvy v IEEE 802.11b (DSSS)

Problematika frekvencí a frekvenčních kanálů pro IEEE 802.11b, překrývání kanálů

Řešení fyzické vrstvy v IEEE 802.11h a IEEE 802.11a (OFDM)

Srovnání IEEE 802.11h a IEEE 802.11a, vzájemné odlišnosti

Antény, používané pro sítě WLAN (varianty, zisk)

Vyzařovací výkon, EIRP a omezení ve všeobecném oprávnění

Srovnání IEEE 802.11b a IEEE 802.11g, vzájemné odlišnosti

Možnosti dalšího zvyšování rychlostí u sítí WLAN (IEEE 802.11n, MIMO)

Původ ATM, jeho koncepce a celková filosofie, ATM buňky

Třídy služeb ATM: CBR, VBR, ABR a UBR

Okruhy a cesty v ATM, adresy a identifkátory, rozhraní UNI a NNI

Vrstvový model ATM - problematika fyzické vrstvy, dosahovaná rychlost, adaptační vrstva

Sítě X.25 - koncepce, vlastnosti, využití

Frame Relay - koncepce, vlastnosti, využití, parametry CIR a EIR

Podstata tag/label switchingu, možnosti implementace, MPLS

Struktura veřejné telefonní sítě (POTS/PSTN), rozdíl mezi analogovou a digitální sítí, srovnání s ISDN

Datové přenosy skrze telefonní síť (analogovou i digitální) s využitím modemů

Vlastnosti a standardy telefonních modemů, princip jejich ovládání

Síť ISDN - koncepce, kanály, přípojky PRI a BRI, připojování koncových zařízení

Princip nasazení technologií xDSL na místní smyčky a jejich využití pro datové přenosy, koexistence s hlasovými přenosy

ADSL a její nasazení - DSLAMy, splittery, modulace, rychlosti

Institut zpřístupnění místní smyčky (LLU) a možnosti jeho využití, plný a sdílený přístup)

Bitstream - podstata a srovnání s LLU a xDSL

Mechanismus volby operátora - princip a možnosti využití

Jaká jsou možná vymezení broadbandu? Jaké další aspekty souvisí s jeho definicí? Např. symetrie, efektivní rychlost atd.

Agregace a její vliv na broadband, problematika Fair Use Policy

ADSL a střední míle: DSLAMy a jejich napojení na BRAS (SSG/SSD), PPPoA

ADSL2 a ADSL2+

Symetrické varianty xDSL technologií

Možnosti řešení hlasu v přístupových sítích (VOIP, VoATM, CVoDSL)

Optika v přístupových sítích, varianty FTTH

Sítě PON a jejich řešení (APON, BPON, GPON a EPON)

Technologie VDSL a možnosti jejího nasazení v přístupových sítích

Rozvody kabelové TV a dnešní kabelové sítě HFC, problematika zpětného kanálu

Přenosy dat v kabelových sítích, DOCSIS a euroDOCSIS

Generace mobilních sítí a způsob, jakým hospodaří s přiděleným frekvenčním spektrem, techniky FDD a TDD

Architektura GSM sítě (BTS, BSC, MSC, …) a její registry (HLR, VLR, …)

Identifikace terminálů v GSM síti (SIM karty, identifikátory IMEI a IMSI, MSISDN, registry HLR, EIR ...)

GSM a možnosti přenosu dat (CSD a HSCSD), kapacita na timeslot, třídy

GPRS - způsob začlenění do sítě GSM, GGSN a SGSN

GPRS a jeho fungování (kódovací schémata, třídy, attach/detach, APN)

EGPRS/EDGE - odlišnosti od GPRS, vlastnosti a přínosy, kódovací schémata

UMA - princip, možnosti využití a implementace

Důvody vzniku technologie Bluetooth, požadavky kladené na tuto technologii a její další vývoj

Princip fungování technologie Bluetooth, piconety a scatternety, režimy SCO a ACL

Princip fungování technologie UWB a její vztah k technologii Bluetooth

Základní principy technologie WiMAX a její srovnání s Wi-Fi

Vývoj WiMAXu (včetně pevného a mobilního WiMAXu)

Standardizace a certifikace WiMAXu

Scénaře možného nasazení technologie WiMAX

Technologie WiBRO

Technologie IEEE 802.20 a její vztah k mobilnímu WiMAXu

Technologie IEEE 802.22 a její přístup k využití frekvenčního spektra

Vývoj mobilních technologií 3G, v rámci ITU, 3GPP a 3GPP2 (základní přehled)

Technologie UMTS (včetně WCDMA, HSDPA, HSUPA, LTE)

Technologie CDMA2000 a jejich vývoj