Sítě I.

Otázky k lekci č. 1: Úvod


Charakterizujte rozdíl mezi spojovaným a nespojovaným způsobem komunikace
    - stavovost, trasa komunikace, ošetření chyb, adresování, zachování pořadí dat
Charakterizujte rozdíl mezi blokovým a proudovým způsobem přenosu
    - po bitech, nesdružované, neadresové (předp. spojovaný) x bloky, lib. přenos
Charakterizujte rozdíl mezi spolehlivým a nespolehlivým způsobem přenosu (spolehlivou a nespolehlivou přenosovou službou)
    - co dělat při chybě, režie, rovnoměrnost přenosu, relativita spolehlivosti
Charakterizujte rozdíl mezi přenosem na principu best effort a podporou QoS
    - všem krátí stejně x rozlišuje druhy přenosu, rezervace / prioritizace
Charakterizujte princip přepojování okruhů
    - přidělení kapacity předem, garantované - "přímé spojení", bez bufferování; lze multicast, proudový přenos
    - rovnoměrné, malé zpoždění
Charakterizujte princip přepojování paketů
    - kapacita linky sdílená všemi přenosy, nutné identifikovat zdroj/cíl; jen blok. přenos; std. - best effort
    - nutné bufferování -> nerovnoměrné, větší zpoždění; virtuální okruhy & datagramy
Charakterizujte principy store&forward
    - pro přepojování paketů - in & out buffery, mezi nimi CPU; nelze předpovídat zpoždění
Charakterizujte požadavky datových a multimediálních aplikací na přenosové služby (vyhrazená kapacita, latence, jitter atd.)
    - dat. - přepojování paketů (zprac. až po přijetí všeho), tv. - opak; potřebuje malé, rovnoměrné zpoždění
Charakterizujte rozdíl mezi přepojováním paketů a přepojováním okruhů z hlediska dimenzování a alokace síťových zdrojů
    - okruhy - alokují MAX. potřebnou kapacitu (QoS), pakety - bez garance, stačí síť dimenzovat na průměr (best effort)
Charakterizujte tzv. "počítačové paradigma" (umístění inteligence v rámci sítě a koncových uzlů)
    - přenos. síť se má soustředit na přenos, veškerou logiku zajišťují uzly - best effort, nespolehlivě, nespojovaně - efektivní.
    - otevřené, vlastník a provozovatel splývá; spíš zaměřeno na technickou jednoduchost
Charakterizujte tzv. "telekomunikační paradigma" (umístění inteligence v rámci sítě a koncových uzlů)
    - síť - veškerá logika, konc. zařízení jednoduchá - centrální management; ale těžkopádné, drahé.
    - vlastník sítě chce prodávat nejlepší služby, vydělat
Popište historii konvergence (1., 2. a 3. pokus o konvergenci v oblasti infrastruktury)
    - snaha o spojení PC/tel. sítí; 1. ISDN - propadák, 2. ATM - jen páteřní sítě, operátoři, 3. IP (až na QoS OK)
Charakterizujte tzv. 3. pokus o konvergenci (na bázi IP)
    - z PC sítí, IP über alles, alles über IP; jednoduchý, efektivní; jen QoS neumí (řešení - předimenzování)
Charakterizujte konvergenci mezi operátory a mezi službami (jaký je trend atd.)
    - operátoři - tel./ISP -> do jednoho; služby - data&hlas&net v jednom; tv-on-demand; kabel., IP telefonie, IPTV
Naznačte podstatu liberalizace a regulace v oblasti elektronických komunikací
    - regulace - vše dáno shora, vč. cen, monopolu; liberální - ovládáno trhem; nutnost přesto standardů
Jaký je vztah mezi telekomunikacemi a elektronickými komunikacemi?
    - konvergence: telkom & pc-kom = el. kom.; rozdíly - pohled na svět - rezervace zdrojů x best effort
Jaké jsou předpoklady o dostupnosti zdrojů ve světě spojů a ve světě počítačů? Co říká Mooreův zákon a Gilderův zákon
    - svet PC: zdroju dost, prodej vyuziti; svet spoju: zdroju malo, prodej vyhrazeni
    - tranzistorů na jednotku plochy x 2 / 2 roky; přenos. kapacita roste 3x rychleji než CPU; užitek sítě = uživ.^2

Otázky k lekci č. 2: Taxonomie počítačových sítí


Jaká další kritéria odlišují sítě LAN a WAN, kromě dosahu? Vyjmenujte heslovitě a u každého kritéria naznačte, jak je naplněno u LAN a jak u WAN
    - proč vznik; rychlost; topologie; vlastnictví infrastruktury; char. uzlů; dostupnost uzlů; zpoždění; spolehlivost
Charakterizujte heslovitě sítě MAN
    - mezi LAN a WAN; v rozsahu města; sloužící městu; postavené na 1 technologii (DistributedQueueDualBus)
U jakých sítí se lze setkat s pojmem piconet a scatternet? Jaké přenosové technologie se v těchto sítích využívají?
    - pro 1 uživ., v řádu metrů; USB, WiFi, Bluetooth, IrDA, DECT; stacionární i mobilní zař.
Jaká je struktura dnešních sítí WAN? Čemu se říká poslední míle a první míle?
    - páteřní sítě (rychlé, předimenzované), střední míle (může a nemusí být), přístupové sítě (systematická, ne vždy využitá)
Jaká je struktura dnešního Internetu? Naznačte včetně peeringu.
    - alternativní páteřní sítě, upstream provideři, koncoví provideři (peering), uživatelé
Charakterizujte (heslovitě) účel a topologii přístupové sítě.
    - husté, systematické (ke všem, ne vždy využité), stromové (1:n)
V čem spočívá problém poslední míle a jak se řeší?
    - jak k zákazníkovi --> využití ex. vedení (xDSL, monopol-inkumbent x Local Loop Unbundling); budování nového - drahé
Charakterizujte mechanismus LLU (Local Loop Unbundling)
    - nařízení inkumbentovi pronajmout místní smyčky alternativním operátorům (pro xDSL, celé nebo jen nadhovorové pásmo)
Které technologie se využívají pro překlenutí poslední míle? Vyjmenujte a uspořádejte je podle typu/charakteru, např. drátové vs. bezdrátové)
    - xDSL, kabel (DOCSIS), optika FTTHome, FTTCurb, HybridFibreCoax, coax
    - FixedWirellesAccess, WirelessLocalLoop; Wi-Fi, WiMAX; GSM, CDMA, GPRS/EDGE, UMTS
Charakterizujte problém posledního metru a možnosti jeho řešení
    - jak dovést přípojku po domě; ethernet, elektr. síť, WiFi, WiMAX; někdy řeší sami obyvatelé (problém - agregace, kapacita)
Charakterizujte sousedskou síť (NAN, Neighbour Area Network)
    - propojuje sousedy - vzájemná komunikace; sdílení přístupu k netu; podpora uživ., lepší než od komerč. firmy
Charakterizujte tzv. komunitní síť (CAN Community Area Network)
    - spojuje urč. komunitu (geogr.,zájmovou), bývá větší, přispěj a použij - czfree.net
V čem spočívá hlavní rozdíl mezi sousedskou sítí (NAN) a komunitní sítí (CAN)
    - není ostrý; CAN nemusí být založeno na geogr. příslušnosti, bývá větší; přispěj a použij
K čemu slouží domácí sítě (dříve, dnes a do budoucna)?
    - dnes sdílení netu, tisk, dat; budouc. ochrana, hraní; groupware, hi-fi
Co rozlišuje intranet a extranet?
    - zamereni sluzeb (komunikace uvnitr, sdileni, groupware) x prezentace navenek; stejne techniky - TCP/IP, WWW
Charakterizujte pojem "intranet" - k čemu slouží a jaké technologie využívá
    - vnitrni komunikace, groupware (diare,planovani), sdileni uvnitr (ne zpristupneni navenek); TCP/IP, WWW
Charakterizujte pojem "extranet" - k čemu slouží a jaké technologie využívá
    - prezentace, bussiness, podpora; založen na internetu - TCP/IP, WWW
charakterizujte hlavní rozdíl mezi sítěmi serverového typu a sítěmi peer-to-peer
    - sdilena data & periferie na 1 miste x vsude mozne
Jaké znáte druhy serverů? Jaký je rozdíl mezi souborovým (file) serverem a diskovým (disc) serverem?
    - file, disc, print, fax, access (remote login), authentication, mail, WWW, FTP, application
Jaké jsou další rozdíly mezi sítěmi serverového typu a sítěmi peer-to-peer (kromě postavení/role uzlů)?
    - asymetricke x symetricke role uzlu; sdilene zdroje, optimalizace (vykon x jednoduchost), cena (pocet uziv. x uzlu)
    - homogenita uzlu (OS,HW), vyhrazenost serveru; ruzne vhodne OS
Charakterizujte podstatu P2P networkingu
    - P2P ve velkem; pouziti k vymene dat (MP3) - zustavaji na puv. PC, odkud se daji stahovat; jine - groupware (GROOVE)
Jaký je (byl) základní princip fungování sítě Napster? Načrtněte obrázkem.
    - uploadovani export listu na server, na nem hledani; stahovani primo od vlastnika
Jaký je (byl) základní princip fungování sítě Gnutella? Načrtněte obrázkem.
    - neni centralni server; dotazy - flooding (7 sousedu & 10 hopu), stahovani od klienta kde mi prijde odpoved
Charakterizujte hlavní rozdíly mezi privátní a veřejnou datovou sítí
    - vlastnik, provozovatel, uzivatel (priv.- ten samy/outsourcing:provozovatel, verej.- uzivatel nekdo jiny, plati za prenosy)
Jaký byl smysl sítí VAN (Value Added Networks)?
    - pridani dalsich sluzeb, obsahu (video, soubory); muze delat i nekdo kdo plati za sit a pronajima ji i s obsahem, v podani sveta spoju nemelo uspech
Jaká je podstata sítí VPN (Virtual Private Network)?
    - podsit jine; technicky jeji soucast, logicky samostatna; bezpecnost, jednoduchost (jako firemni LAN)
K jakým účelům se využívají sítě VPN? Vyjmenujte.
    - propojeni pobocek, pripojeni vzdalenych zamestnancu (pobocky splyvaji, pouziva se jako LAN)
Jaké bezpečností funkce jsou schopny zabezpečit sítě VPN?
    - vlastni adresy; autentizace, duvernost (sifrovani), integrita (proti manglingu)
Jaké jsou hlavní rozdíly mezi přepojováním paketů, rámců, buněk a zpráv?
    - zpravy - neomezena delka(nepouziva se), pakety - ruzne velke, max. velikost dana; ramce - odlehcene pakety (link. vrstva)
    - cell - ATM, max. odlehcene, pevna velikost
Jakou topologii mají (nejčastěji) sítě rozlehlé (WAN) a jakou sítě lokální (LAN)?
    - WAN - nesystematicke, kruhove (paterni - EuroRing); LAN - kruh, strom, sbernice
Co je účelem sítí VLAN (Virtual LAN)?
    - pro umisteni do site uz nerozhoduje fyzicke umisteni, ale log. fce (rozhoduje spravce)
Vyjmenujte alespoň dvě frekvenční pásma, která jsou v ČR využívána jako bezlicenční. Které technologie je využívají? Uveďte příklady.
    - 2.4GHz, 5GHz - WiFi 802.11b,g ; 802.11h. omezeny max. vykon
Jakým způsobem jsou definována pravidla pro využití bezlicenčních frekvenčních pásem, a kdo (a jak) je stanovuje?
    - vseobecne opravneni; omezeny max. vykon; ruseni nezarucene; stanovuje CTU
Podle jakých kritérií lze dělit bezdrátové sítě?
    - mobilita (bez - FWA, WLL),(cast. - WiFi, WiMAX),(uplna uzivatele- GSM, ..), (zakl. stanic - Iridium)
    - hospodareni s kmitocty - bunkove, trunkove (frekvence sdileny vsemi vsude); typ prenosu - P-P, P-MP
    - dosah - (cordless - DECT,Bluetooth), wireless (GSM), satelit
Jaký problém řeší buňkový princip v mobilních sítích?
    - kolize frekvenci; vedle sebe maji bunky ruzne frekvence - 7 frekvencemi lze pokryt neomezene uzemi
Jaký je hlavní rozdíl mezi buňkovými (celulárními) a trunkovými sítěmi? Co do charakteru uživatelů, využití a hospodaření s frekvencemi.
    - celularni - pouzivaji bunky; trunkove - sdili vsichni cele pasmo vsude (pridelovani pomoci spec.kontrolniho kanalu)
    - GSM / radiove - zachranny system - multi broadcast, talkgroups

Otázky k lekci č. 3: Referenční model ISO/OSI


Co je a k čemu slouží protokol, jaký má vztah k vrstvám v rámci síťových architektur, co jsou jednotky PDU?
    - pravidla komunikace stejnolehlych vrstev 2 uzlu, pevne definovana, vc. reakci na ruzne situace; PDU = protocol data unit
Jaká jsou pravidla pro horizontální a vertikální komunikaci ve vrstevnatých síťových modelech?
    - vertikalni - jen sousedni vrstvy spolu; horiz. - jen stejnolehle vrstvy (pres nizsi)
Jaký je vztah mezi entitami a protokoly, ve vrstevnatých síťových modelech?
    - v 1 vrstve muze byt vic procesu/uloh; ruzne/stejne fce; protokol - pro komunikaci entit; muze se pouzit i vic ruznych najednou
Co jsou a k čemu slouží body SAP (Service Access Points) v ISO/OSI?
    - vertik. komunikace - "poskyt.sluzeb", mezi vrstvami - rozhrani (navenek neviditelne), v nem prechod. body (identifikovatelne z vne)
    - marshalling - InterfaceDataUnit = InterfaceControlInfo & ServiceDataUnit
    - request, indication, response, confirmation
Jaký je rozdíl mezi službami a protokoly, v rámci síťových architektur?
    - sluzby:vertik.,proprietarni,temer neviditelne; protokoly:horiz.,standardizovane,viditelne navenek(implementace skryta)
Jaký je rozdíl mezi síťovou architekturou a síťovým modelem?
    - model:jen pocet vrstev&fce; architektura - vc. protokolu funkce
Jak se postupně vyvíjela představa o RM ISO/OSI? (OSA, OSIA, RM ISO/OSI)
    - nejdriv:archtitektura celych systemu(OSA); pak arch.propojeni (OSIA), nakonec bez protokolu (OpenSystemsInterconnection)
    - protokoly - dodatecne; ofic. shora vyvijeny; maximalisticky -> GOSIP (Govt.OSI Profile)
Charakterizujte stručně koncepci sedmi vrstev RM ISO/OSI, rozdělení na skupiny vrstev a vliv sítí LAN na tuto koncepci (MAC a LLC)
    - cinnosti stejneho stupne abstrakce, prevzeti exist. standardu; rovnomerne vytizeni, mala rezie
    - vrchni - podpora aplikaci; transportni - prizpusobeni; spodni - prenos dat.
    - vrchni nevyuzite; linkova - pretizena -> rozdeleni na 2. (pristup ke sdilenemu mediu (dratu))
Charakterizujte hlavní úkoly fyzické vrstvy ISO/OSI
    - prenos bitu; hl. kodovani, modulace, casovani - tech. detaily; vsechno prenasi stejne; ruzne moznosti prenosu, rychlosti atp.
Charakterizujte hlavní úkoly linkové vrstvy ISO/OSI
    - prenasi bloky dat, vidi jen sousedni uzly; synchronizace ramcu; detekce chyb, rizeni toku, MAC
Charakterizujte hlavní úkoly síťové vrstvy ISO/OSI
    - prenasi pakety; zajistuje doruceni az k adresatovi, routing - algoritmy; forwarding; posledni co musi mit i prestupni uzly
Charakterizujte hlavní úkoly transportní vrstvy ISO/OSI
    - emuluje pozadovane fce pro vyssi vrstvy; muze menit char. prenosu; rozlisuje entity v uzlu - SAP/porty
Charakterizujte hlavní úkoly relační vrstvy ISO/OSI
    - vedeni relaci: synchronizaci, sifrovani, transakce; vice dialogu v 1 spojeni/ znovunavazani spojeni; vcelku k nicemu
Charakterizujte hlavní úkoly prezentační vrstvy ISO/OSI
    - konverze znak. sad atd., stejnou reprezentaci dat na obou stranach; linearizaci dat. strktur, endiany
Charakterizujte hlavní úkoly aplikační vrstvy ISO/OSI
    - obs. cast aplikace zodpovednou za komunikaci - pro kterou ma smysl standardizace (puv. predstava - cele aplikace)
Za co je nejvíce kritizován RM ISO/OSI?
    - slozity, tezkopadny, moc vrstev, nerespektuje prakt. pozadavky; opakuje cinnosti na vic vrstvach;
    - predpoklad nutnosti spolehlivych&spojovanych prenosu; monopolni statni site & jen 2-bod. spojeni
Jak se RM ISO/OSI staví k otázce spolehlivosti/nespolehlivosti a spojovanému/nespojovanému charakteru přenosových služeb?
    - primarne spojovane&spolehlive; v ost. nevidi smysl -- dodelavano dodatecne na natlak PC sfery
Jak vznikaly protokoly ISO/OSI a které z nich jsou dnes ještě používány?
    - zbytecne slozite na pocatku, zjednoduseni - GOSIP; dnes - X.400 M$Exchange (vnitrne), X.500 LDAP (zjedn.)

Otázky k lekci č. 4: Rodina protokolů TCP/IP


Porovnejte vrstvy ISO/OSI a TCP/IP (vč. obrázku)
    - v IP link.&fyzicka = vrstva sit. rozhrani; neni prezentacni & relacni vrstva
Popište stručně historii vzniku rodiny protokolů TCP/IP
    - overovani fcnosti prepojovani paketu v Arpanetu - NCP; predano akademikum; vyvijeno jako finalni reseni pro propojeni dalsich siti, z penez US vlady; 1973 Vinton Cerf(Stanford), 77 prakt. zkousky, 80-82 akceptovano US DoD, 83 zruseni NCP, BSD Unix
Srovnejte přístup autorů RM ISO/OSI a TCP/IP, v čem byly největší odlišnosti?
    - TCP/IP od jednodussiho ke slozitejsimu, vyuziti nezmenenych ex. std.
Jaké koncepční požadavky se uplatnily při vzniku TCP/IP?
    - internetworking, decentralizace, odolnost proti odstreleni kusu site; ne: zabezpeceni, mobilita, QoS
Jaká je koncepce vrstvy síťového rozhraní TCP/IP?
    - nedefinuje nic, predpoklada ruzne technologie; zabyva se jen jejich vyuzitim (krom SLIP, PPP)
Filosofie síťové vrstvy TCP/IP - volba mezi transparentní a netransparentní "pokličkou"
    - jednotna poklicka - vsude stejne sluzby (IP over everything); jednotne adresovani; vyjimka: max.velikost linkoveho ramce;
Jaká je koncepce IP adres (kolik mají složek, jaký mají vztah k linkovým adresám atd.)?
    - nizsi vrstvy: ruzne adresovani; IP vlastni, jen logicke adresy; 2 slozky - sit, relativni cast (kvuli smerovani); prevody adres z link. - ARP, RARP
Naznačte princip katenetového modelu. Jaké jsou k němu alternativy?
    - libovolne spojeni mnoha dilcich siti smerovaci na urovni sit. vrstvy; alternativa - centralizovana sit
Charakterizujte rozdíl mezi hostitelskými počítači a směrovači v TCP/IP
    - koncove uzly pripojene jen do 1 site (1 IP) x pripojene do 2 siti, zajistujici smerovani (min. 2 IP)
Charakterizujte původní způsob přidělování IP adres (třídy A, B a C)
    - maly pocet velkych siti, velky pocet malych -> hranice : 8, 16, 24 bit pro site, zbytek PC; driv plytvani, dnes malo adres
Charakterizujte současný způsob přidělování IP adres (mechanismus CIDR)
    - pridelovani po lib. kvantech (2^n) - ClasslessInterDomainRouting prefix - kolik bitu je sit (subnetting); privatni IP; IPv6
Popište způsob zápisu IP adres a jejich závislost na poskytovateli přístupu (ISP)
    - prideluje provider (puvodne centralne) - zavisle na jeho zmene, zmene zpusobu pripojeni; 192.168.0.1
Charakterizujte koncepci protokolu IP (z hlediska spojovaného/nespojovaného, spolehlivého/nespolehlivého způsobu fungování, best effort/QoS)
    - best effort, nespolehliva, nespojovana - bez rezie, efektivni; o napravu poskozeni dat se musi starat vyssi vrstvy (IP zahodi)
Charakterizujte koncepci transportní vrstvy TCP/IP
    - end-to-end communication; UDP & TCP - proudovy, spojovany spolehlivy -> inteligence v uzlech
Proč není v TCP/IP samostatná relační a prezentační vrstva?
    - pokud aplikace nepotrebuji vedeni relaci a konverze dat, nemusi je pouzivat. ale mohou - NFS a RPC, eXternalDataRepresentation
Jaké jsou možné přístupy ke QoS v TCP/IP?
    - predimenzovani; podpora QoS - prioritizace (DiffServ), rezervace (IntServ, resource ReSerVation Pr.); per flow/aggregate
Jak je v TCP/IP řešena bezpečnost (a zabezpečení)?
    - TCP/IP puv. neresilo; aplikace musi resit samy; IPSEC - framework pro zabezpeceni u sit. vrstvy
Jak probíhá vývoj aplikací (a protokolů) v rámci TCP/IP? Srovnejte s vývojem v rámci RM ISO/OSI.
    - od jednodussiho k slozitejsimu; nutna realna implementovatelnost, funkceschopnost
Jak je řešena standardizace v rámci TCP/IP? Kdo schvaluje
    - otevrene standardy; RFC; schvaluje InternetEngeeneringTaskForce; nad nim ISOC \> IAB (vydavaji std.)
    - std. jen de facto, nejsou pravne zavazne; std. webu - W3C; na rozdil od ISO/OSI se za std. neplati

Otázky k lekci č. 5: Základy datových komunikací


Jak je řešen přenos v základním pásmu (baseband)?
    - bez modulace, prenasi se rovnou data; bity - urovne napeti/proudu; da se kodovat
Jak funguje kódování Manchester (nakreslete) a kde se používá?
    - clock ( |¨|_ ) & signal = Manchester (¨|_ = 0, _|¨ = 1) DiffManchester ( | = 0 , - = 1); ethernet (M), token ring (DM)
Jaká je podstata blokového kódování (např. 4B/5B), jaké přináší výhody a kde se používá?
    - urc. pocet bitu koduje do vetsiho poctu bitu -> oprava chyb, vyvazeni poctu 1 a 0 atp. FDDI (opt. site)
Nakreslete náhradní zapojení reálné (drátové) přenosové cesty, popište vliv indukčnosti, kapacity a odporu
na přenos signálu obdélníkového průběhu
    - R - utlum, C, L - zkresleni (zaobleni), preslech, ruseni, vyzarovani; == C & R pricne, podelne R, L
Jak je řešen přenos v přeloženém pásmu? Jaké jsou základní druhy modulace? Jak funguje kvadraturní amplitudová modulace?
    - sinusoida prochazi nejlepe = nosna; data - modulace (modem): amplitudova(A), frekvencni(ω), fazova(φ) ( y = A sin(ωt + φ) )
    - QAM - 12 faz. posuvu & 3 velikosti amplitudy, jen 16/36 vyuzitych pozic, aby byly rozlisitelne.
O čem vypovídá modulační rychlost? V čem se měří? Jak souvisí se šířkou přenosového pásma?
    - rychlost zmeny signalu (J.M.E.Baudot) => Bd; nektere frekvence jsou prenosem tlumeny -> omezeni mod. rychlosti (min/max)
    - vice rozlisovanych stavu signalu => vice bitu (QAM);
O čem vypovídá přenosová rychlost a přenosový výkon? Jak souvisí s modulační rychlostí?
    - v_transf = v_modul * log_2( rozlis_stavu) - nominalni (ethernet - 1/2modul., telefon - hodne*modul.)
    - efektivni - pocet prenesenych dat za delsi cas; nizsi/vyssi nez nominalni (komprese x rezie, FUP, agregace)
Jak souvisí maximální dosažitelná přenosová rychlost se šířkou přenosového pásma?
    - prenosovou rychlost lze zvysit - vicestavovou modulaci; vyssi mod. rychlosti - potreba vetsi sirka pasma (netlumene frekvence)
    - C.E. Shannon v_max = bandwith * log2( 1 + signal/sum )
Jaký je vliv šířky přenosového pásma na přenos signálu obdélníkového průběhu? Nakreslete
    - cim vetsi pasmo tim mensi zkresleni (utlumeni vyssich harm. frekvenci (Fourier))
Jaká je maximální dosažitelná přenosová rychlost na telefonní lince a na místní smyčce (xDSL)?
    - modem: cca 30 kbps (3.1kHz pasmo, 1000:1 signal/sum) (omezena linka, dig. linky - neomezene); DSL - 600-800kbps up/6-8 Mbps down
    - DiscreteMultitone - rozdeleni pasma na ~256 4.3kHz podpasem, na kazdem QAM, 6.5 - 50 kpbs; OFDM - prekryvani pasem
Jaký je rozdíl mezi analogovým a digitálním přenosem?
    - diskretni x spojite hodnoty - analog - vliv utlumu se scita; dig. - muze byt "idealni", efektivnejsi, ruzny provoz najednou, sifrovany
Co je modem a co kodek? Popište rozdíly mezi nimi.
    - modem - prenos dig. dat po analog. kanale; kodek - kodovani analog. dat do dig. podoby (DigitalSignalProcessing)
Jak se digitalizuje lidský hlas? Jak funguje kódování PCM? Jaké přenosové rychlosti připadají na jeden hovor v pevné a v mobilní telefonní síti?
    - vzorkovani - H.Nyquist - 2x za max. periodu; hlas - 8000Hz vzork., prirazeni vzorku k nejblizsi disk. hodnote = kvantizace
    - PCM - 8bit. hodnoty(64k/s); DPCM - rozdil vzorku(48k/s); ADPCM - zjemnuje male zmeny;mobil - FullRate,EFR (13+9.8),HalfRate (6.5+4.9)

Otázky k lekci č. 6: Základy datových komunikací - II.


Srovnejte vlastnosti kroucené dvoulinky, koaxiálního kabelu a optického vlákna, z hlediska jejich schopnosti přenášet data
    - opt. - nejmensi odpor, na vysokych kmitoctech - nejlepsi; koax - jeste jde; dvoulinka - velky odpor, male frekvence, vyuzito nadoraz
Jaké jsou varianty kroucené dvoulinky (kategorie, varianty stínění)?
    - 3 (10MHz), 5 (100-120MHz)!!, 6 (200MHz), 7 (vyssi); stineni: zadne UTP; vsech paru - ScreenedTP; vsech kablu - ShieldedTP (STP)
Jak se využívá kroucená dvoulinka v počítačových sítích a v telekomunikacích? Načrtněte.
    - tradicne: mistni smycky; dnes: redundantni domovni rozvody (PBX-pobockova ustredna), LAN; jen 2-bod. spoje - stromovite
Jaká je konstrukce a jaké jsou vlastnosti koaxiálního kabelu? Kde se používá?
    - driv ethernet; dnes - CATV, HibridFibreCoax; stineni - mene vyzaruje, odolnejsi; lze vyuzit na vyssich freq., mene ohebny, drazsi
Jaký je princip vedení světla optickým vláknem? Načrtněte.
    - totalni odraz - pod dost malym uhlem (od osy - numericka apertura); maly odpor, nizky utlum; moznost vlnoveho multiplexu
Jaký je rozdíl mezi jednovidovými a mnohovidovými optickými vlákny? Včetně dosahu, max. rychlosti atd.
    - vidy - paprsky; mnohovidova - vice drah, ruzne uhly : ruzna draha -> vidova disperze; staci LED, lacinejsi; 1vid - laser
Jaké jsou vlastnosti a výhody plastových optických vláken?
    - sirsi jadro (az 1mm proti 50/125μm, 10/125μm), viditelne svetlo (LED), lacine, odolnejsi; na jednotky metru staci
Jaká je konstrukce optických kabelů, co jsou chráničky a k čemu se používají?
    - jadro - krehke SiO2, plášť - neprusvitny; vyztuzovani dratem atp.; kabely - 10/100vky vlaken, vyztuz, i koaxy; chranicky - vymena vlaken
Jaké jsou součásti optického přenosového systému? Srovnejte nároky (zdroj světla, konektorování atd.) pro různé druhy optických vláken.
    - vlakno, zdroj (LED/laser), prijem (fotodioda/fototranzistor); plast. - nejjednodussi, 1vid. - nejslozitejsi
Charakterizujte čistě optické přenosové systémy. Naznačte, na jakých principech pracují.
    - zprac. signalu jen optickou cestou - zesilovace, prevadece, rozbocovace; ErbiumDopedFiberAmplifier - zesilovac; rozboceni - zrcadla
Jaká jsou v ČR licenční a bezlicenční pásma pro rádiové přenosy? Kdo je v ČR správcem kmitočtového spektra?
    - CTU; licencni - GSM, FWA (3.5,26GHz); bez licence - WiFI (2.4,5GHz); vazano i mezinar. dohodami
Jaký je rozdíl mezi rádiovým přenosem v úzkém pásmu a v rozprostřeném pásmu?
    - uzke pasmo - velka energie do maleho pasma, odstup od sumu; sirsi pasmo - stejna energie, slabsi signal nez sum nevadi
K čemu slouží a jak funguje technika Frequency Hopping?
    - uzkopasmova frekvence, caste preladovani podle pseudonah. sekvence; kolize kratke, zotavitelne; WiFi (2.5x/sec), Bluetooth (1600x/sec)
K čemu slouží a jak funguje technika DSSS?
    - DirectSequenceSpreadSpectrum - rychla (znama) pseudonah. sekvence bitu (chip), na ni se xoruji data (pomaleji) - i rusena se daji poznat (suma zpetne xorovanych)
Jaké jsou techniky multiplexu (rozdělte na analogové a digitální)? Co je inverzní multiplex?
    - deleni kanalu na mensi; analog - frekv., vlnovy (WDM); dig. -casovy, statisticky, kodovy; inverz - channel bundling
Srovnejte časový a statistický multiplex, kdy a k čemu je který vhodnější?
    - cesta -> timesloty, pridelovani; dano predem, mala rezie; STDM - identifikace dat nutna, pridelovani dle potreby; agregace, bez zaruk
Popište princip kódového multiplexu, naznačte k čemu se využívá?
    - kazdy zdroj vysila v cele sirce, DSSS - ortogonalni pseudnah. sekvence -> lze oddelit (vyp.kapacita); CDMA2000 O2, nekde UMTS
Kde a k čemu se používá vlnový multiplex? Jaký má vliv na simplexnost/duplexnost?
    - opt. vlakna; kazda barva svetla muze prenaset samostatna data; umoznuje duplexnost
Charakterizujte pojem digitální hierarchie, naznačte využití v telekomunikacích. Jaký je rozdíl mezi spoji T1 a E1?
    - nekolikastupnove sdruz. kanalu; PlesiochronniDH - 4 patra; v US(T):24/96/672/4032, EU(E):32/128/512/2048 - lisi se ISDN pripojky
    - novejsi SynchronniDH - 5 pater, umoznuje vkladani a vyjimani kanalu bez rozkladu ramcu

Otázky k lekci č. 7: Techniky přenosu dat


Charakterizujte simplexní, duplexní a poloduplexní přenos
    - jen 1 smerem (TV, opticke vlakno bez WDM), obema smery soucasne, obema smery, ale ne soucasne
Jaký problém řeší synchronizace? Co hrozí v případě ztráty synchronizace?
    - bit = cas. interval - nutny stejny na obou stranach; muze dojit k vynechani bitu/1 bit = 2
Charakterizujte asynchronní a arytmický přenos. Jaký je problém s obvyklou terminologií?
    - asynch. - bez synchronizace, zac. bitu je vyznacen (3 urovne signalu); problem: asynchronni == dnes arytmicky
    - arytmicky: prenasi urc. skupiny bitu & "start bit" - predpoklada ze na 1 skupinu bitu se nerozhasi
Jaké jsou možnosti udržování trvalé synchronizace?
    - i mezi jednotl. bloky/ne; casovaci signal (nepouzitelne), redundantni kodovani (Manchester), primo z dat - hrana=zac. bitu
    - pro velke shluky 0 - naredovani 1 (limitne nepostrehnutelne)
Co je izochronní přenos? Které varianty multiplexu jsou isochronní a které nikoli?
    - "probihajici ve stejnem case"; zarucuje pevne zpozdeni, asynch.data vklada do synchr. mechanismu; TDM ano, ost. ne
Co je bitstream? K čemu se hodí? Je dostupný v ČR?
    - synchronni prenos bitu, s konst. rychlosti i zpozdenim; nad nim ruzne druhy prenosu; DSLAM/ATM/IP uroven (coz uz neni poradny bitstream, v CR jen to)
Co zajišťuje tzv. framing? Jaký je princip bitově a znakově orientovaných protokolů linkové vrstvy?
    - synchronizace na urovni ramcu; znakove- spec. zac./kon. znaky; bitove - kridlove znacky;
Jak se zajišťuje transparence dat u znakově a bitově orientovaných protokolů?
    - 2 prenos. kanaly;nebo znakove - escape znak pred ridici sekv. (char-stuffing), bitove - kridl.znacka & bit-stuffing(LAP-ISDN,ethernet)
    - jina moznost - ramce pevne velikosti (SONET, ATM, PDH-T1/E1, SDH)
Jaké jsou možnosti zajištění spolehlivosti (v závislosti na dostupnosti zpětné vazby)?
    - transp.vrstva (TCP/IP)/ vsechny krom fyzicke (ISO), samoopravne kody (bez zpet. vazby), potvrzovani (aspon poloduplex)
Jak se používá parita a kontrolní součet pro detekci chyb při přenosech?
    - parita - v 1 byte (pricna)/ stejnolehly bit v bloku (podelna), licha/suda dorovnava 1; KS - cele bloky, soucet/xor vsech bajtu (modulo)
Jak se používá CRC pro detekci chyb při přenosech?
    - posloupnost bitu = polynom v Z2; zbytek po deleni ireducibilnim x^16/x^32. chyby:lichy pocet bitu, do delky n; zbytek na 99.99999998%
    - vypocet jednoduchy - xor & posuvne registry
Jaký je princip potvrzování? Jak funguje jednotlivé a kontinuální potvrzování?
    - spolehlivost/rizeni toku; prijemce posila zpet potvrzeni (samostatny paket/ne, kladne/zaporne, jednotlive/kontinualne)
Jak funguje kontinuální potvrzování s návratem a se selektivním opakováním?
    - jednotlive-se zpozdenim prenosu klesa uzitek, vhodne jen do LAN; kontinualni - odesilatel vysila napred, potvrzeni ceka se zpozdenim; s navratem - odesle znova vse od posledni chyby; sel.opak - jen poskozeny ramec
Jaký je rozdíl mezi samostatným a nesamostatným potvrzováním? Jak funguje piggybacking?
    - potvrzeni prenaseno jako samostatny ramec x soucast datovych ramcu == piggybacking
Jak funguje a k čemu slouží metoda okénka?
    - spojeni potvrzovani, rizeni toku; kolik ramcu muze poslat dopredu; velikost okenka - odesilatel (max.), prijemce (kontrola toku)
Jaký problém řeší řízení toku? Na jaké úrovni (vrstvě) může řízení toku fungovat?
    - srovnani rychlosti zprac. podle prijemce, aby nezahazoval pakety co nestiha; HW (RS-232), SW (XON/XOFF), ramce (okenko)

Otázky k lekci č. 8: Přístupové metody


Popište problém, který řeší metody přístupu v sítích LAN. Jaké jsou předpoklady o chování stanic a přenosovém médiu?
    - n zajemcu o vyuziti 1 kanalu; nejsou na 1 miste => nelze multiplexovat; autonomni stanice; kolize, spojity/kvant. cas; priposlech?
Jak lze klasifikovat přístupové metody? Načrtněte co nevíce možností.
    - deterministicke (predikovatelny vysledek), nedet. (nemusi vest k vysl.); centralizovane x distribuovane (vzajemna soucinnost)
    - collision avoidance (rezervace/soutez) x collision detection x bez detekce;
Jak fungují řízené centralizované přístupové metody? Uveďte konkrétní příklad.
    - arbitr: polling (vys.rezie)/requests (spec.cas.sloty/pren.cesty); single point of failure.
    - 100 VG AnyLan - HP; requests; Demand Priority Protocol - strom, demand k hubu; round robin & 2 priority
Jak fungují řízené distribuované přístupové metody? Uveďte alespoň jeden příklad a popište jeho fungování
    - pocitaji s disciplinou; rezervace/priority/token pass; rezervace: spec. ramec-bit. mapa kam kazdy vyznaci zadost=>vsichni vedi
    - priorita: rozpocitani napr. podle adres; token pass - predavani opravneni vysilat (TokenRing); akt.monitor - zmeny v siti; bypass/koncentratory
Jaký je princip přístupových metod Aloha a Slotted Aloha? Kam patří, v rámci klasifikace přístupových metod?
    - netestuje kolize, neposloucha nosnou; vysila, kdyz nedostane potrvzeni, znovu; Slotted - cas.sloty - lepsi;
Jaký význam a efekt má persistentnost u metod CSMA a kdy se uplatňuje? Ukažte i na obrázku
    - priposlech nosne-mene kolizi; perzistentnost:pockani az prestane vysilat/jinak nah. odmlceni; "MA"-souc. vysilani - nezadouci
Proč nastávají a jak se řeší kolize u metod CD?
    - vice zacne vysilat najednou/ vice ceka na konec vysilani (castejsi); 1-perz. - cekani, 0-perz. - nahoda; mezi- urc. pravdep. obojeho
    - nejlepe - 0,01perzistentni, 0perzistentni, nejhur - 1perzistentni; zvetsovani intervalu nah. cekani postupne
Proč je Ethernet 1-persistentní, místo 0-persistentní?
    - predp. slabeho provozu; duraz hl. na latenci, pri nizkem vyuziti efektivnejsi
Popište fungování přístupové metody CSMA/CD v Ethernetu (i pomocí stavového diagramu)
    - ramec k odeslani -> priposlech, cekani -> vysilani; v prip. kolize - jam-signal(64B); random. cekani & zvets. intervalu (max.16x)
Srovnejte a vysvětlete chování řízených a neřízených přístupových metod při rostoucí zátěži
    - s nizkym vyuzitim lepsi nerizene - jednoduche, mala rezie; odezva u rizenych mnohem mene zavisla na vytizeni site
Co je kolizní doména v Ethernetu a čím je určena (omezena) její velikost?
    - mosty/switche/routery - zastavuji; repeatery ne; max 5.segmentu/3 obydlene, aby se stihlo jam-51.2μs (64B) rozsirit vsude
V čem spočívá problém předsunuté a skryté stanice u bezdrátových sítí?
    - uzel se nedovi o obsazeni/volnosti eteru; nelze detekovat kolize- CS nespolehlivy
Proč přístupové metody bezdrátových sítí nejsou /CD, ale pouze /CA? A jsou skutečně /CA?
    - viz vyse; CS & 0-perzistence, nelze vyloucit predsunutou/skrytou stanici; nevyhodnocuji se kolize
Charakterizujte varianty přístupových metod u sítí dle IEEE 802.11
    - DCF - CSMA/CA, volitelne s vymenou RTS/CTS;PointCF - AP ridi vse (v praxi ridke,QoS); potvrzovani vzdy - ACK potvrz.ramec
Popište přístupovou metodu DCF (Distributed Coordination Function) u sítí dle IEEE 802.11
    - CS & 0-perzistence (pokud behem cekani nekdo vysila, odpocitavani pozastaveno); umi vsechny WiFi; negarantuje nic
Popište přístupovou metodu DCF (Distributed Coordination Function) s RTS/CTS u sítí dle IEEE 802.11
    - snaha eliminovat predsunutou/skrytou stanici - RequestToSend/ClearToSend; ost. uzly nastavi NetworkAllocationVector
Popište řízení přístupu u sítě Bluetooth
    - zadne; jen rychle preskakovani frekvenci, kolize ridke, kratke; spis pro prenos hlasu
Popište řízení přístupu u kabelových sítí (euroDOCSIS)
    - strom, ale chova se jako sbernice; downstream-broadcast; upstream-sdileny; centralizovane, CableModemTerminationSystem
    - metoda rezervaci, rezervacni slot-sdilen vic modemy; pokud nedostanou odpoved - nah. odmlceni

Otázky k lekci č. 9: Síťová vrstva a směrování


Jaké jsou hlavní úkoly sítové vrstvy a jakým způsobem může síťová vrstva fungovat? Přepojování okruhů vs. paketů atd.
    - dorucovat az k adresatum:route&forward; predchazet zahlceni, QoS; nezavisle na topologii site, jednotne adresovani
    - prepojovani okruhu (spis nelogicke) / paketu - virt.okruhy (spolehlive/ne,QoS/ne) / datagr. sluzba (nespolehlive,best effort)
Charakterizujte rozdíl mezi virtuálními okruhy a datagramovou službou
    - prenos paketu, id virt.okruhu, konst.trasa, zach.poradi, stavove x prenos datagramu, cela adresa, nezaruc. poradi, bezstavove
Co je směrovač a jaké úkoly plní?
    - zajistuje spojeni na sit. vrstve - 2/vic siti; switching fabric & routing CPU, in/out queue - route&forward
Jaký je účel směrovacích tabulek? Jaké údaje obsahují? Kdo aktualizuje jejich obsah?
    - informace o topologii site; akt. staticky / dyn. na zakl. stavu site (akt. demon); obs. cil.sit-vzdalenost-smer
Jaké existují varianty směrování? Uveďte základní způsoby klasifikace.
    - neadaptivni (pocita predem, bez akt. info), adaptivni (pocita prubezne); centralizovane (route-server), izolovane (bez spoluprace), distribuovane (predavani akt. info), hierarchicke - dekompozice site na vice areas, mezi nimi jen hrube
Jak funguje centralizované směrování?
    - 1 route server pocita nejvyhodnejsi cesty & predava vysledky vsem smerovacum; bez nej sit nefunguje -> nepouziva se moc
Jaké existují varianty izolovaného směrování?
    - flooding, horky brambor (kdyz nestiham, odesilat tam co je nejkratsi vyst. fronta); nahodne (oboje - pro pretizene site)
Jak funguje záplavové směrování?
    - flooding - jednoduche, nutna eliminace duplicit (ID), vojenske site / hledani cesty / akt. smerovaci info; distribuovane databaze
Jak funguje metoda zpětného učení (jako varianta směrování)?
    - hledani info o topologii z paketu (odkud prisly) - hl. na link. vrstve (bridge/switch), ve vetsich sitich nevhodne
Jak funguje source routing (jako varianta směrování)?
    - paket nese itinerar "kudy" pripraveny zdrojem (podle pruzkumneho "flooding" paketu), !!!link. vrstva - TokenRing; neni adaptivni
Jaké jsou základní varianty distribuovaného směrování?
    - vypocet opt. cest- distribuovany/izolovany; cetnost prenosu akt.info; vector distance routing / link state
Jaké údaje si vyměňují uzly při směrování "vector distance" a jak často?
    - kazdy ma svou tabulku vzdalenosti, primi sousede si vymenuji casto info o cestach vsude - distrib., hodne info
Jaké údaje si vyměňují uzly při směrování "link state" a jak často?
    - kazdy uzel hleda zmeny sousedu a posila cele siti JEN zmeny (flood); kazdy pocita cesty sam
Co je problém "count to infinity" u směrování vector distance a jak se řeší?
    - kdyz 1 uzel prestane existovat; prehazovani si vzdalenosti +1 donekonecna; reseni - split horizon (neinzeruj zpet);
    - poisoned reverse (inzeruj zpet nekonecno), nekde i tohle selhava
Jak funguje protokol RIP a jaká má omezení?
    - vector distance(BSD Unix 1982), max. 16 preskoku, 1x/30 sec. zmeny (routed); max. 25 cil. siti; sp.hor./p.rev.; jen pro male site
Jak funguje protokol OSPF a pro jaké sítě se hodí (srovnejte s protokolem RIP)
    - link state; vypocet vzdalenosti - Dijkstra; pakety HELLO, ECHO; lepsi skalovatelnost - pro vetsi site
Jak funguje hierarchické směrování a kdy je vhodné/nutné?
    - rozdeleni do oblasti a mezi nimi smerovat jen pres vstup. body; vhodne pro velke, slozite propojene, jinak spravovane site
    - AutonomniSystem, v nem backbone area (paterni system), k ni pripojene areas; detailni informace nejdou navenek
K čemu slouží směrovací protokoly IGP a EGP?
    - InteriorGatewayProtocol - smerovani v ramci 1 AS/oblasti; OSPF/RIP/IGRP/EIGRP; ExteriorGP- komunikace mezi AS - BorderGatewayP
Jak souvisí autonomní systémy s peeringem?
    - diky existenci AS je mozne stanovit, ktery provoz jde peeringem
Jaké techniky se používají pro předcházení zahlcení?
    - congestion control - zatez CELE site, ne jen 1 spoje (to je flow control); open loop - predchazeni, closed loop - zpetna vazba
Jak fungují dopředné techniky pro obranu před zahlcením?
    - hl.pro virt.okruhy; pred spojenim narokovani kapacity; predimenzovani / traffic conditioning ( policing / shaping ) - CZ ADSL
Jak fungují zpětnovazební techniky pro ochranu před zahlcením?
    - explicitni: odesilatel dostava info o zahlceni:ICMP Source Quench - reakce nedef., neexpl.: sam odesilatel pozna - TCP (->stop&wait)

Otázky k lekci č. 10: Transportní vrstva


Jaké jsou úkoly transportní vrstvy?
    - end-to-end komunikace, rozliseni entit v 1 uzlu (multiplex/dem.), zmena charakteru prenosu - spolehlivost, rizeni toku
    - musi existovat, pze nizsi vrstvy nemusi byt upravitelne - t.v. neni na routrech, aplikace chteji kazda neco jineho
Jaká je koncepce transportní vrstvy v RM ISO/OSI?
    - sit. v.: 3 kvality A(spolehlive) B(jen vypadky) C(i ztraty paketu);TP0-TP4 zajistuje spolehlivost (TP3,4-vic transp.spojeni/1 sitove)
Jaká je koncepce transportní vrstvy v TCP/IP?
    - s.v. nespolehliva; t.v.-meni charakter NA PRANI; 2 protokoly UDP/TCP
K čemu slouží body SAP (RM ISO/OSI) a porty (TCP/IP)?
    - id procesu v 1 uzlu - nelze, dyn.se meni;=> id prech. bodu - SAP/portu - staticke, entity se asociuji;1 entita/1 port, vic portu/entita
K čemu slouží konvence o době známých portech a jakou má podobu?
    - id portu-cisla; well-known : 0-1024 (IANA, RFC 1700); poskytovany zname sluzby(nez.na implementaci); registered, private (49152+)
    - spojeni = <ip_src,port_src,ip_dest,port_dest,protocol> - na 1 portu 1 uzlu lze komunikovat s vice jinymi uzly
Jaký je vztah mezi porty a sockety (v TCP/IP)?
    - sockety=API styl prace s porty:open-read/write-close; puv. z BSD, dnes Unixy, WINSOCK; "brana" k sit. sluzbam
Naznačte příklad práce se sockety při spojované komunikaci (v TCP/IP)
    - socket(), bind(), listen()&accept() / connect(); recv()/send(); close()
Naznačte příklad práce se sockety při nespojované komunikaci (v TCP/IP)
    - socket(), bind(), recvfrom()/sendto(), close()
Jakým způsobem (podle čeho) volí protokol TCP velikost časového limitu (timeout-u)
    - monitoruje sit - dobu obratky (RoundTripTime), fce vazeneho prumeru & rozptylu RTT; lehce nad stredni dobou RTT
Jakým způsobem pracuje protokol TCP s bytovým proudem (při zajišťování spolehlivého přenosu)?
    - bufferuje a odesila najednou v paketech po TCP segmentech (MTU, push()); oznaceni pozice - 32bit cislo (zac. od random cisla)
Jakým způsobem předchází protokol TCP zahlcení?
    - metoda okenka - udava volne buffery prijemce - ten posila s kazdym potvrzenim (kontinalni potvrzeni).
    - 3-way handsake: zrus!rusim!potvrzuji! + max. n timeoutu
    - chape kazdou ztratu dat jako zahlceni -> prechazi na jednotlive potvrzovani, pak postupne odesila dvojnasobky predch. pri uspechu
Jakým způsobem lze zajistit podporu QoS (nejen na úrovni transportní vrstvy)?
    - zadne; sit.v. (IP header ToS), sit.v/t.v - rezervace zdroju sit.v; jen na t.v/apl.v; traffic conditioning/ IntegrS/ DiffS
Jaké jsou požadavky aplikací na QoS? Rozdělte alespoň na "datové" a "multimediální" aplikace.
    - naroky na spolehlivost, latence, jitter, kapacita: WWW/mail/file transfer/rlogin x (A/V)ondemand/IP(A/V)phone
Jak funguje technika "client buffering" (pro podporu QoS)?
    - std.reseni TCP QoS nema (proto je levne); u (A/V)ondemand lze vyrovnavat jitter bufferem; i u IP(A/V)phone, ale jen trochu; RTSP
Co přináší a jak funguje protokol RTP (a RTCP)?
    - RTP-std.baleni mmedia dat;jen t.v.;typ dat, poradi, timestamp, id streamu(lze vic,multicast);RTCP-komunikace uzlu, statistiky
Jaký je princip QoS Integrated Services? Jak souvisí s protokolem RSVP?
    - vyhrazovani kapacity-nutna spoluprace sit.v. po cele trase;R,T-spec, RSVP: na jejich zaklade "domluvi" prenos po cele siti
Jaký je princip QoS Differentiated Services?
    - uprednostnovani-tridy provozu;nutna spoluprace sit.v, tridy dane predem, pevne; IPv4 ToS byte; ExpeditedFw(2tr.),AssuredFw(4&3=12)
Jaké jsou úkoly relační vrstvy? Které současné protokoly by se hodily pro původní představu relační vrstvy?
    - vedeni dialogu- m:n s transporty; duplexni/polo; transakce; constipation/starvation; body synchronizace(hl./vedl.)
    - neni treba vzdy->zbytecne; SIP(IPphone/H.323), RPC, X, SQL
Jaké jsou úkoly prezentační vrstvy? Jakými způsoby mohou být řešeny?
    - stejna interpretace dat: konverze, linearizace - format vhodny pro prenos & udani vyznamu dat; little/big endian, pointery
    - prizpusobeni: kazdy s kazdym (1 konverze) -obtizne; spolecny mezitvar
Jaký způsob řešení konverzí předpokládá jazyk ASN.1 v ISO/OSI a jakou úlohu plní?
    - spolecny mezitvar; "pruvodka k datum" - jazyk pro ni (AbstractSyntaxNotation) - BasicEncodingRules:<Type,Length,Value>

Otázky k lekci č. 11: Aplikační vrstva


Jak se vyvíjela představa o zařazení aplikací do aplikační vrstvy u RM ISO/OSI a TCP/IP?
    - puv. predstava - cele aplikace; nejde standardizovat, nezadouci -> jen cast, ktera komunikuje; zbytek - UserAgent
    - nektere aplikace (server) nemusi mit UI; komunikace s jinymi : aplikacni protokoly (ISO:bohate,TCP:postupne zdokonal.)
    - vznik aplik. platforem - nad WWW/mailem lze vyrabet nove sluzby; davk.model, host/terminal, monolit, klient/server
Jaký je rozdíl mezi sdílením a přenosem souborů? Které aplikační protokoly se k tomu používají, v rámci ISO/OSI a TCP/IP?
    - prenos:netransparentni,explicitni akce GET/PUT-rozlisovani remote/local; IP:FTP/NFS,AFS,CIFS,SMB, ISO:FTAM (pro oboje)
Jak funguje protokol FTP? Jaký je význam řídícího a datového spojení? Jaký charakter mají požadavky klienta a odpovědi serveru?
    - nestrukturovany soubor-stream; TCP; klient/server; 2 spojeni-ridici(protocol interpreter)&datove (data transfer process);
    - PI - listen(port 21), DTP - posila z portu 20 (passive mode:nenavazuje server,ale klient); pristup(login)/parametry/vykonne prikazy
    - prikazy - textove, odpovedi - ciselne 1xx - 5xx (upresnovani) (1-temp/ok, 2-ok, 3-commands needed, 4-temp/err, 5- err)
Naznačte průběh dialogu mezi klientem a serverem, v rámci protokolu FTP
    - ftp server.com; 220 ready; user uziv; 331 pass; pass xxx; 230 login ok; cwd /dir/; 250 cwd ok; retr file; 150 started; 226 finish
Jaký je rozdíl mezi HTTP 1.0 a 1.1.? Co jsou metody a co hlavičky u HTTP?
    - bezstavove, port 80, zadost-odpoved(cisl.kody); souc.odpovedi i obsah stranky; 1.1- 1 spojeni pro vse na stejnem serveru
    - metody:zadosti klientu - GET/POST/HEAD(a nepouzivane), hlavicky: parametry; vsechny zadosti obs. vsechno info, server si nepamatuje nic
    - odpoved - kod & hlavicky (pragma,content-type...) & data
Naznačte průběh dialogu mezi klientem a serverem, v rámci protokolu HTTP
    - wget www.server.com/a.htm : GET /a.htm HTTP/1.0 : HTTP/1.0 200 OK Date:... Server:... Content-Length: ... Last-Modified: ... Connection:close Content-Type:... Expires: ... <html>
Co a jak definují standardy SMTP, RFC 822 a MIME?
    - SMTP-prenos zprav, otevreny standard, jen ASCII; RFC 822-format, adresy; MIME-rozsireni-znak.sady,prilohy; zprava:header&telo&prilohy
    - SMTP:"obalka" (TCP, ASCII7bit, CRLF), RFC 822:"papir uvnitr"
Jak se doručuje el. pošta podle MX záznamů? Naznačte.
    - kazda domena: MaileXchanger zaznam- definuje 1/vic SMTP serveru pro domenu z e-mail adresy (DNS dotaz) -> zprava jde tam
Naznačte průběh dialogu mezi odesilatelem a příjemcem, v rámci protokolu SMTP
    - odesilatel->nejblizsi SMTP server->cilovy server->POP3; dialog: text. predani id udaju, pak prenos (HELO,EHLO,RCPT), FTP kody odpovedi
    - smtp server.net : HELO 250 hello; MAIL TO:a@b.cz; : 250 ok; RCPT TO c@server.net : 250 OK; DATA : 354 go-ahead, 250 ok; QUIT 221 bye
V čem je problém netextových přenosů u SMTP pošty a jak jej řeší standard MIME?
    - jen ascii 7-bit, ost. nedef. vysl.; std. reseni kodovani do 7bit:QuotedPrintable,Base64; 2 slozk. MIME type; rozs. RFC 822 (info o MIME)
K čemu sloužily služby Gopher, WAIS a Archie, a čím (a proč) byly nahrazeny?
    - GOPHER = jednodussi WWW - soubor/odkaz na jine menu/prechod na jiny server; Archie - hledani ve FTP archivech; WAIS - fulltext search

Otázky k lekci č. 12: Vývoj výpočetního modelu


Co se rozumí pod pojmem "výpočetní model"? Uveďte příklady
    - predstava kde jsou aplikace/data/kde se zpracovavaji, deleni apl. na casti, zpusob komunikace uzivatele, jak moc pocita se siti
Charakterizujte dávkové zpracování (batch processing)
    - "obratka" - derovani stitku -> vyrobeni "jobu" (data&program) -> cekani ve fronte -> vypocet -> vystup, oprava chyb/zmena dat
    - vynuceno moznostmi & cenou HW; vyhoda: nuti programatory myslet :), vytezuje zdroje; RemoteJobExecution, distrib. apl. platforma
Charakterizujte výpočetní model host/terminál
    - host:bezi aplikace,soubory,vsechny hw zdroje, terminal jen zobrazuje; nutny time sharing; blizky/vzdal. terminal
    - mainframe=kateg.pc x host=role pc; vyhoda: vse je na 1 miste, maly prenos dat; nevyhody: nizky komfort, iluze vlastneni serveru
Jaké byly důvody pro vznik prvních sítí LAN a WAN?
    - sdileni drahych periferii, firemnich dat, zalohy; uz. nesmi poznat praci v LAN; WAN - komunikace na velkou vzdalenost
    - sdileni vyp. kapacity, dat, vzdal. pristup; nelze dosahnout transparentniho sdileni
Charakterizujte model file server / pracovní stanice
    - vyp. model pro LAN; aplikace & data umistena centralne, spoustena& zprac. lokalne; "neviditelne", velke naroky na prenos dat
Charakterizujte model klient/server
    - data se zpracovavaji na serveru, klient: UI & dotazy serveru; maly prenos dat; WWW/mail; klient neuniverzalni-pro ruzne app. ruzny
Charakterizujte 3-úrovňový model klient/server
    - reseni problemu se spravou ruznych klientu: univ. klient (WWW), to co je specificke soustredit do "prostredni" - aplikacni casti
    - vrchni cast-jen prezentace(WWW klient); aplikacni - logika aplikace(CPU/WWW server); datova - sprava dat (taky muze byt univ. - DB)
Charakterizujte pojem NC (Network Computer) a koncept Network-Centric Computing
    - misto PC-NC=thin client: programy stahuje ze site, JVM - jednoduchy stroj; problem: propustnost site, bez ni nejde nic, aplikace nepripravene; maly rozdil ceny, mala podpora Javy; jen pro specializovane aplikace
Charakterizujte model "Server-Based Computing"
    - navrat k "host-terminal", pouziti PDA&spol., umozneni graf. pristupu; vse bezi na apl.serveru; nutna optimalizace dat: metajazyk popisujici okna, panning; X-Window, Citrix ICA, MetaFrame, WinFrame, MsTerminalServices
Charakterizujte koncept webových služeb a architektury orientované na služby
    - agenti: poskytuji sluzby; oddeleni fungovani apl.&poskyt. sluzeb; nutna komunikace mezi agenty, zverejneni sluzeb
    - HTTP /> SOAP (format pozadavku/odpovedi v XML) /> WSDL (popis sluzeb) /> UDDI (zverejneni - adresar); realita - jen uvnitr, case2case
Charakterizujte koncepty ASP a Utility Computing
    - uzivatel nekupuje SW, jen si kupuje pouziti jako sluzbu od ASP; ekonomicky model - predikovatelne, nizsi naklady;
    - ve vypocetnim centru dostupny dostatek (virtualizovanych!) zdroju, uzivatel si je pronajima jako "utility" - vodu,elektriku atp.
Charakterizujte pojmy hosting, housing, aplikační hosting, naznačte jejich výhody a nevýhody
    - hosting: server patri poskytovateli, uzivatel jen data; housing: jen umisteni na lepsi konektivitu, jinak patri uzivateli
    - apl.hosting: server patri poskytovateli, uziv. data i aplikace (vznik hostingovych center)