Pravděpodobnost a statistika

Diskrétní N. V.

Spojité n. veličiny

Generátory náhody

Statistika

Testování hypotéz

Test dobré shody

Teorie odhadu

Test 2 výběrů

Lin. regrese