ADS II

Bin. sčítání

Diskrétní Fourierova transformace

Hledání podřetězce

Aho-Corrasick

Rabin Kapp

Třídící síť

Konvexní obal v rovině

Voronoi diagram (konečné mn. bodů v R2 )

Sweep-line

Toky v sítích

Ford-Fulkerson

Dinic

Goldberg (preflow-push)

Teorie NP-úplnosti

Ekvivalence 3-SAT, 3-obarvitelnost, Existence nez.mny. velikosti k

Třída NP

Převod na splnitelnost

NP-úplné

Neideální řešení

Šifrování

DES

RSA